Zuid-Afrika

Zuid-Afrika en Vlaanderen hebben sinds 1994 een nauwe samenwerking uitgebouwd op het gebied van cultuur, onderzoek en innovatie, handel, onderwijs, taal, mensenrechten en jeugdbeleid. Tal van actoren zijn daarbij betrokken: overheidsdepartementen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, culturele actoren, NGO’s, bedrijven en private partners. Bovendien is Zuid-Afrika, samen met Mozambique en Malawi, een van de drie prioritaire landen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. Vlaanderen gaat in dialoog met de Zuid-Afrikaanse overheid en sluit een vijfjaarlijkse landenstrategienota af om het kader van de samenwerking vast te leggen. We zetten in op de ontwikkeling van kmo’s en ondersteunen sociale innovaties en ondernemers die een antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen. We hebben oog voor de effecten van de klimaatverandering op de samenleving en engageren ons om de weerbaarheid van de meest kwetsbare groepen te verhogen.

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Pretoria, Zuid-Afrika, is verantwoordelijk voor alle officiële contacten met betrekking tot de Vlaamse bevoegdheden in de 7 landen van haar ambtsgebied (Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Swaziland en Zuid-Afrika). Daarnaast zijn er in Malawi en Mozambique landenkantoren die zich specifiek richten op de ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s. Het kantoor van Flanders Investment & Trade in Johannesburg faciliteert investeringen in Vlaanderen en staat Vlaamse exportondernemingen bij.