Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen

Korte inhoud: Het zetelakkoord komt tegemoet aan de wens van de IFRC om in België een Delegatie met rechtstatuut te vestigen. Deze internationale overeenkomst legt de voorrechten en immuniteiten en hun voorwaarden vast, die zijn vereist voor de werking van de Delegatie en voor de uitvoering door het personeel van zijn opdracht.

Ondertekening: 29/06/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 30/11/2012

Publicatie decreet in Staatsblad: 15/01/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 27/06/2022

Inwerkingtreding: 01/07/2022

pdf bestand1010_Nederlandse vertaling van de ondertekende akte.pdf (43 kB)

pdf bestand1010_Ondertekende akte in het Engels.pdf (384 kB)

pdf bestand1010_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (276 kB)

pdf bestand1010_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (180 kB)

pdf bestand1010_Advies van de Raad van State.pdf (93 kB)

pdf bestand1010_Decreet.pdf (30 kB)