Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie

Korte inhoud: Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie, gevestigd in Brussel, vervult het secretariaat van het Comité van Ministers, de Raad van de Economische Unie en de diverse commissies en werkgroepen en fungeert als griffie van het Benelux-Gerechtshof.

Ondertekening: 03/02/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 31/05/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/07/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/12/2015

Inwerkingtreding: 01/02/2016

pdf bestand979_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (525 kB)

pdf bestand979_Ondertekende akte in het Frans.pdf (525 kB)

pdf bestand979_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (232 kB)

pdf bestand979_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (412 kB)

pdf bestand979_Advies van de Raad van State.pdf (71 kB)

pdf bestand979_Decreet.pdf (29 kB)