Zetelakkoord met uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk België en de internationale organisatie voor criminele politie - Interpol (O.I.C.P - INTERPOL)

Korte inhoud: De voorliggende overeenkomst is een klassiek zetelakkoord met uitzondering van een sociale zekerheidsclausule. Deze clausule werd weggelaten op vraag van INTERPOL. In een uitwisseling van brieven die integraal deel uitmaken van het zetelakkoord worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de Belgische autoriteiten de door de organisatie ingevoerde afhouding als een interne belasting kunnen erkennen.

Ondertekening: 14/10/2014 (Lyon) en 24/10/2014 (Brussel)

Bekrachtiging en afkondiging: 30/10/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 26/11/2015

Publicatie tekst in Staatsblad: 23/04/2020

Inwerkingtreding: 01/05/2020

pdf bestand1107_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (579 kB)

pdf bestand1107_Ondertekende akte in het Frans.pdf (546 kB)

pdf bestand1107_Ondertekende akte in het Engels.pdf (538 kB)

pdf bestand1107_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (160 kB)

pdf bestand1107_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (397 kB)

pdf bestand1107_Advies van de Raad van State.pdf (239 kB)

pdf bestand1107_Decreet.pdf (1.14 MB)