Wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Korte inhoud: Wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto. Deze wijziging vernieuwt en wijzigt voor een tweede verbintenisperiode, van 1 januari 2013 tot 31 december 2020, de gekwantificeerde verplichtingen tot reductie van de broei­kasgasemissies, die de ontwikkelde landen die deelnemen aan het protocol hadden aange­gaan voor de eerste verbintenisperiode, die liep van 1 januari 2008 tot 31 december 2012.

Ondertekening:08/12/2012

Bekrachtiging en afkondiging:14/03/2014

Publicatie decreet in Staatsblad:16/05/2014

Publicatie tekst in Staatsblad: 30/08/2018

Internationale ratificatie: 14/11/2017

pdf bestand1081_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (246 kB)

pdf bestand1081_Amendment in English.pdf (117 kB)

pdf bestand1081_Akte in het Frans.pdf (153 kB)

pdf bestand1081_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (364 kB)

pdf bestand1081_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (379 kB)

pdf bestand1081_Advies Raad van State.pdf (93 kB)

pdf bestand1081_Decreet.pdf (33 kB)

pdf bestand1081_Ratificatieakte.pdf (194 kB)