Wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972

Korte inhoud: De wijziging heeft tot doel om de offshore export (offshore grensoverschrijdend transport) van CO2 mogelijk te maken, met als doel dit CO2 geologisch op te slaan.

Ondertekening: 30/10/2009

Bekrachtiging en afkondiging: 10/02/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 01/03/2017

pdf bestand1149_Procotol in het Engels met de Nederlandse vertaling.pdf (137 kB)

pdf bestand1149_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (186 kB)

pdf bestand1149_Advies Raad van State.pdf (114 kB)

pdf bestand1149_Decreet.pdf (76 kB)