Westerschelde

De Westerschelde is de monding van de Schelde, meer specifiek het gedeelte vanaf de Belgisch-Nederlandse grens tot aan de Noordzee. De Westerschelde is een thema dat vaak terugkomt in de actualiteit. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de maritieme infrastructuur in Vlaanderen. 

Op dit moment is een actueel thema de inbedding van een onderzeese stroomkabel door de Westerschelde die vanaf 2019 en 2020 windparken voor de kust bij Borssele moet aansluiten op het net aan land.

Westerschelde