Wereldhandelsorganisatie

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is een intergouvernementele organisatie, die werd opgericht in 1994 en toeliet om de tot dan toe bestaande handelsregels, vervat in het Algemene Overeenkomst over handel en tarieven (GATT), uit te breiden met andere multilaterale handelsregels en het toezicht ervan meer afdwingbaar te maken door de oprichting van een geschillenbeslechtingsmechanisme in de schoot van de WTO. Veel van die afspraken zijn van belang voor het internationale zakendoen.

Vlaanderen voorziet geen directe financiering voor deze organisatie, maar volgt de onderhandelingsrondes en andere werkzaamheden binnen de WTO op technisch vlak op via de Werkgroep Europees Handels- en Investeringsbeschermingsbeleid (WEHIB) van de Vlaamse overheid. Deze werkgroep verenigt alle kabinetten en departementen en het secretariaat van deze werkgroep wordt verzorgt door het Departement Buitenlandse Zaken. Het Departement Buitenlandse Zaken neemt in deze hoedanigheid deel aan de intra-federale en Europese overlegfora, gelinkt aan de wekelijkse vergaderingen van het Trade Policy Committee (van de Raad) in Brussel, waarop de Europese Commissie aan de lidstaten verslag uitbrengt van de verschillende ontwikkelingen binnen het Gemeenschappelijk Handels- en Investeringsbeleid van de EU. Vlaanderen kan ook rekenen op de aanwezigheid van de Algemene Afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de multilaterale instellingen in Genève, bijgestaan door een technische expert uit de administratie, tijdens strategisch belangrijke momenten, zoals de (twee)jaarlijkse Ministeriële Conferentie.

Als open economie heeft Vlaanderen alle belang bij het opvolgen en sturen van de onderhandelingen. Het bevorderen van de vrije en eerlijke handel is voor Vlaanderen van cruciaal belang. Vermits 85% van de Belgische export Vlaams is, heeft Vlaanderen ook effectief impact op de Belgische standpunten in deze dossiers/onderhandelingen. Een sterk multilateraal systeem dat handelsregels creëert, en toeziet op de naleving ervan, is belangrijk voor een open, stabiele en voorspelbare internationale handel.

Vlaanderen levert met de professoren Pauwelyn, Van Calster, Van Der Borght, Wouters en Zonnekyn vijf van de zes Belgische potentiële panelleden in mogelijke geschillenbeslechtingen. Tevens leverde Vlaanderen van 2013 tot 2017 een lid van het Appelate Body met prof. dr. Peter Van den Bossche.

Vertegenwoordiging

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Genève