"We kunnen weinig zonder onze buitenlandse partners"

  • 22 januari 2018

Op 22 januari verwelkomde Minister-president Bourgeois het diplomatiek korps voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van internationale samenwerking voor de wereld en voor Vlaanderen.

Tegen de achtergrond van bloedige conflicten in de wereld, waarvan sommige dichtbij de Europese grenzen, pleitte Minister-president Bourgeois voor dialoog, bemiddeling en toenadering als “enige goede recepten om nieuwe conflicten te vermijden.”

Zo ook bij het uittekenen van de toekomstige relatie met het VK. Een “no-deal” tussen de EU en het VK  zal gevolgen hebben voor de Europese en Britse economie. Niet in het minste voor de Vlaamse op exportgerichte open economie. Minister-president Bourgeois pleitte voor een eerbare overeenkomst voor alle partijen, een handelsvriendelijke brexit en een brede samenwerking met het VK in de toekomst.

Minister-president Bourgeois ging in op de uitbreiding en verdieping van het Vlaams buitenlands netwerk in 2018. Het Vlaams exportagentschap Flanders Investment and Trade, wereldwijd aanwezig met meer dan 100 kantoren, breidt verder uit met nieuwe posten in Ghana, Nigeria en China. En ook het diplomatiek netwerk breidt uit: sinds 1 januari 2018 heeft Vlaanderen een Algemeen Afgevaardigde bij de Raad van Europa, de OESO en de Unesco; het ambtsgebied van de Algemeen Afgevaardigde in Londen omvat nu het Verenigd Koninkrijk en Ierland; en in 2019 opent Vlaanderen een nieuwe Afvaardiging in Rome.

Minister-president Bourgeois eindigde met de aankondiging van een internationale conferentie over het Vlaams buitenlands beleid. “Deze conferentie zal niet alleen de balans opmaken van het Vlaams buitenlands beleid, maar ook en vooral een visie presenteren op ons toekomstig internationaal beleid. Het spreekt voor zich dat onze internationale partners hierbij zullen worden betrokken.

Toespraak Minister-president Bourgeois: 

pdf bestandToespraak door Vlaams minister-president Geert BOURGEOIS - Nieuwjaarsreceptie diplomatiek korps (157 kB)

pdf bestandDiscours du ministre-président Geert BOURGEOIS - Réception du nouvel an corps diplomatique (257 kB)

pdf bestandAnsprache des Flämischen Ministerpräsidenten Geert BOURGEOIS - Neujahrsempfang des Diplomatischen Korps (253 kB)

pdf bestandSpeech by Minister-President Geert Bourgeois New Year's reception (248 kB)

Bekijk hier de foto's