Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds

Korte inhoud: De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea is de eerste handelsovereenkomst die de EU sloot sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De overeenkomst zorgt voor de afschaffing van invoerrechten op bijna alle producten en voor een verregaande vrijmaking van de handel in diensten.

Ondertekening: 06/10/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 15/07/2011

Publicatie decreet in Staatsblad: 23/08/2011

zip bestand886_Ondertekende akte, bijlagen en protocollen in het Nederlands.zip (7.49 MB)

pdf bestand886_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (282 kB)

pdf bestand886_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (408 kB)

pdf bestand886_Advies van de Raad van State.pdf (202 kB)

pdf bestand886_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (168 kB)

pdf bestand886_Decreet.pdf (31 kB)