Vrijgave niet vergunningsplichtige goederen

Niet alle dual use goederen zijn onderworpen aan de vergunningsplicht. De redenen hierom lopen uiteen (bv. zeer veel industriële toepassingen wat systematische controle praktisch onhaalbaar maakt etc.) en komen voort uit een internationale consensus. Dit neemt niet weg dat ook die goederen proliferatiegevoelig kunnen zijn, zeker in combinatie met een gevoelige bestemming en/of eindgebruiker. 

Indien u meent dat er een mogelijk risico verbonden is aan een specifieke bestelling van uw niet-vergunningsplichtige dual use goed(eren) door een gevoelige eindgebruiker in een gevoelige bestemming (bv. een bestelling van een exuberante hoeveelheid, moeilijkheden om info te verkrijgen van de klant in dit verband, uw goederen lijken niet nuttig te zijn in het kader van de gekende activiteiten van de klant…), kan u onze dienst contacteren om dit nader te bekijken. U kan dit doen door in ons Digitaal Loket een vrijgavebrief voor deze transactie aan te vragen. 

Daarnaast gebeurt het dat de douaneautoriteiten een uitvoer van niet-vergunningsplichtige dual use goederen blokkeert omdat deze een knipperlicht geven in de correlatietabel, de leidraad van de douaneautoriteiten. Ook in dit geval kan u via het Digitaal Loket een vrijgavebrief aanvragen. Belangrijk is wel dat het effectief goederen met een dual use karakter betreft, zoniet wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard. Meer informatie over hoe onze dienst beoordeelt of goederen al dan niet een dual use karakter hebben vindt u in het relevante pdf-document rechts op deze pagina.

Indien u meent dat het geen dual use goed(eren) betreft, kunnen u of de douanier ons eerst contacteren via ons algemeen e-mailadres csg@buza.vlaanderen om snel uit te klaren of deze uitvoer kan worden vrijgegeven zonder de procedure om een vrijgavebrief te verkrijgen te doorlopen.

Twijfelt u of u al dan niet bij onze dienst terecht kan of moet? Onder het luik ‘4 groepen aanpak’ vindt u een overzicht van onze aanpak/bevoegdheid die steeds gekoppeld is aan de aard van het goed.

Opgelet: u blijft steeds zelf verantwoordelijk om na te gaan of uw transactie niet ingaat tegen geldende sancties en/of uw klanten niet zijn opgelijst als verboden entiteiten of personen om handel mee te drijven.