"Voor vereenvoudiging, focus en Europese meerwaarde in EU cohesiebeleid"

  • 16 november 2017

Minister-president Geert Bourgeois vertegenwoordigde op 15 november België in de Raad Algemene Zaken voor Cohesiebeleid. Samen met zijn Europese collega’s en Eurocommissaris voor Regionaal Beleid Corina Creţu wisselde de Minister-president er van gedachten over de toekomst van het Europese cohesiebeleid.

Minister-president Bourgeois hield een pleidooi voor sterke vereenvoudiging, focus en Europese meerwaarde. De Minister-president nodigde Commissaris Creţu ook uit voor een bezoek aan enkele Vlaamse projecten gefinancierd door de fondsen van het cohesiebeleid. Verder vroeg Bourgeois de lidstaten in zijn interventie om nieuwe macro-regionale strategieën te overwegen. Hij verwees daarmee impliciet naar initiatieven voor nauwere samenwerking rond de Noordzee.

Met financiering via verschillende Europese fondsen wil het cohesiebeleid de economische en sociale verschillen tussen de Europese regio’s verkleinen. Verschillende sprekers benadrukten de nood om de fondsen grondig te vereenvoudigen. De ministers willen met het cohesiebeleid ook hedendaagse uitdagingen aanpakken, zoals globalisering, digitalisering, klimaatverandering en migratie.

Voor cohesiebeleid neemt Vlaanderen momenteel de rol van woordvoerder op zich (voor de periode juli 2017 – juni 2018).

Klik hier voor meer informatie over de Raad Algemene Zaken voor Cohesiebeleid.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie