VN Mensenrechten rapporteur in gesprek met Vlaamse Regering

  • 29 mei 2018

Op 29 mei ontving Minister-president Bourgeois Speciaal Rapporteur van de VN voor de mensenrechten en de strijd tegen het terrorisme, Fionnuala Ni Aoláin in Brussel. Minister-president Bourgeois stelde kort het Vlaams Actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering voor en enkele goede praktijken.

De Speciale Rapporteur brengt een uitgebreid bezoek aan ons land waarbij ze niet enkel interesse heeft voor het beleid, maar ook voor de projecten op het terrein. Zo stond er onder meer een ontmoeting met Khalid Benhaddou op het programma. Hij is de coördinator van het Netwerk Islamexperten. Dit netwerk staat scholen bij met advies en duiding over de islam en preventie van radicalisering.

Tijdens zijn gesprek benadrukte Minister-president Bourgeois het belang van actieve integratie, deelname aan de samenleving en dialoog tussen alle levensbeschouwingen. Ook haalde hij drie belangrijke punten aan uit het Vlaams actieplan. Hij benadrukte de focus op preventie en vroege detectie van radicalisering. Hij ging dieper in op de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak en op het belang van coördinatie, overleg en bijsturing.

Speciaal Rapporteur Ni Aoláin zal in 2019 een rapport uitbrengen met aanbevelingen.