Vlamingen in de Wereld tonen hun nieuwe thuisland Argentinië en Chili

  • 22 februari 2012

Met de fototentoonstelling “De Lente op zijn Kop” laten uitgeweken Vlamingen hun nieuwe thuisland zien. Argentinië en Chili zijn het onderwerp. De band met Vlaanderen komt uitvoerig aan bod alsook de tegengestelde seizoenen tussen het noordelijke en het zuidelijke halfrond. De stichting Vlamingen in de Wereld, de ambassades van Argentinië en Chili en het Departement internationaal Vlaanderen zijn de initiatiefnemers. De tentoonstelling loopt van 27 februari tot en met 16 maart in het Boudewijngebouw in Brussel

Op 1 maart openden de ambassadeur van Argentinië, de heer José Maria Vásquez Ocampo, de ambassadeur van Chili, de heer Carlos Appelgren Balbontín, afdelingshoofd Beleid van het Departement internationaal Vlaanderen,de heer Koen Jongbloet en de voorzitter van Vlamingen in de Wereld, de heer Walter Thiebaut, de fototentoonstelling “De Lente op zijn Kop”. De 70 tentoongestelde foto’s zijn allemaal van Vlaamse Argentijnen en Chilenen en geven een uniek beeld van beide landen door de ogen van inwijkelingen. De foto’s brengen de tegengestelde seizoenen in het noordelijke en het zuidelijke halfrond in beeld. Tegelijkertijd wordt de band tussen Vlaanderen enerzijds en Argentinië en Chili anderzijds in de verf gezet. Deze tentoonstelling is het gezamenlijke initiatief van het Departement internationaal Vlaanderen, de ambassades van Argentinië en Chili en de stichting Vlamingen in de Wereld. Bekijk hier de foto's van de opening.

Chili is het enige land in Latijns-Amerika waar Vlaanderen op een structurele manier mee samenwerkt. Aan de basis van de samenwerking ligt het samenwerkingsverdrag dat zij in 1995 ondertekenden en wat tot vandaag het kader is voor tal van projecten, uitwisselingen en contacten. Zo organiseert het Vlaamse Agentschap voor Internationaal Ondernemen, Flanders Investment & Trade, jaarlijks een handelsmissie voor Vlaamse ondernemers naar Chili. En werd in 2011 een project goedgekeurd waarbij de Kamer van Koophandel – VOKA Antwerpen samen met de NGO Cendec in de Chileense Araucania-regio en in de Argentijnse provincie Neuquén kleine ondernemers  vormt en coacht. Met Argentinië heeft Vlaanderen nooit een officieel samenwerkingsverband gehad. Maar Argentinië is bij uitstek een land dat in Vlaanderen sterk aanwezig is met haar cultuur in al haar facetten.

De tentoonstelling is te bezichtigen van 27 februari tot en met 16 maart 2012 in het Boudewijngebouw, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. De toegang is vrij.