Vlaanderen zet 11,25 miljoen in voor internationale klimaatfinanciering

  • 23 november 2016

Vlaanderen zegt samen met Wallonië en Brussel 11 miljoen euro toe aan het Adaptation Fund. Dit maakte minister Joke Schauvliege op 17 november op de Klimaatconferentie in Marrakech bekend. De Vlaamse bijdrage aan het Adaptation Fund is 6,25 miljoen euro. Dit internationale VN-fonds ondersteunt ontwikkelingslanden bij hun aanpassing aan de klimaatverandering.

Deze bijdrage komt boven op de beslissing van de Vlaamse Regering van 18 november om 5 miljoen euro toe te kennen aan 3 innovatieve klimaatprojecten in Afrika.

  • Het Wereldvoedselprogramma (WFP) wil de spiraal van dringende voedselnood in Malawi doorbreken, door in te werken op klimaatgerelateerde voedselhulppreventie. Onder meer via klimaat- en aangepaste landbouwvoorlichtingsdiensten kunnen boeren de nodige maatregelen treffen om hun oogsten veilig te stellen in veranderende weersomstandigheden. Vlaanderen kent 2,5 miljoen euro toe aan dit project.
  • Het African Climate Change Fund (ACCF) wil tegemoet komen aan de vaststelling dat  Afrikaanse landen meer moeilijkheden ondervinden om klimaatfinanciering aan te trekken. Door via dit fonds 2 miljoen euro in te zetten op climate finance readiness in deze landen, draagt Vlaanderen ertoe bij dat miljoenen dollars internationale klimaatfinanciering ook effectief terecht komen bij de Afrikaanse landen, die de grootste klimaatnoden ondervinden.
  • Het World Agroforestry Centre (ICRAF) zal met Vlaamse steun (500.000 euro) een online raadpleegbare kaart ontwikkelen die de eigenschappen van de bovenste bodemlaag van 50 cm in Malawi in hoge resolutie documenteert. Dit zal toelaten dat Malawische boeren en beleidsmakers hun activiteiten (bemesting, toepassing agrobosbouw, keuze van de gewassen,…) zo goed mogelijk afstemmen op de plaatselijke bodemgezondheid, die in toenemende mate wijzigt als gevolg van klimaatverandering.

Ontwikkelingslanden dragen het minste bij tot de klimaatopwarming maar voelen wel de grootste impact. Tijdens de afgelopen klimaattoppen sprak de internationale gemeenschap af om jaarlijks 100 miljard dollar vrij te maken voor de ontwikkelingslanden en hun strijd met de gevolgen van de klimaatsverandering.

De Vlaamse bijdrage voor 2016 komt met de steun aan deze drie projecten en de toezegging aan het Adaptation Fund op 11,25 miljoen euro. De financiering is afkomstig uit het Vlaams Klimaatfonds, dat de inkomsten uit de verkoop van de Europese Emissierechtenhandel huisvest. In totaal zal Vlaanderen dit jaar 14,5 miljoen euro vrijmaken voor internationale klimaatfinanciering.

Vlaamse internationale klimaatfinanciering

Adaptation Fund