Vlaanderen voorbereid voor 2de fase brexit onderhandelingen

  • 5 december 2017

“I’m very confident that we will reach agreement in the course of this week.” EU-Commissievoorzitter Juncker en de Britse premier May konden op 4 december nog geen deal over de eerste fase van de Brexitonderhandelingen aankondigen. Ze hebben nog tot de Europese Raad op 15 december. Dan beslissen de 27 EU-lidstaten of er voldoende vooruitgang geboekt is om over te gaan tot de tweede fase van de onderhandelingen. 

Deze tweede fase is belangrijk voor Vlaanderen omdat het zal gaan over de toekomstige relaties tussen de EU en het VK. Om te kunnen wegen op deze onderhandelingen heeft de Vlaamse overheid haar prioriteiten geïdentificeerd in een visienota. 

Vlaanderen pleit consequent voor een handelsvriendelijke brexit en het sluiten van een omvattend en diepgaand handelsakkoord. Dit akkoord over de toekomstige relaties moet ook laagdrempelige samenwerking op vlak van andere domeinen toelaten zoals visserij, transport, energie, milieu, veiligheid, onderzoek en onderwijs. Het bewaren van een gelijk speelveld en billijke financiële bijdragen is daarbij onontbeerlijk.

Lees "Visienota voor de brexit onderhandelingen"