'Vlaanderen verwelkomt nabestaanden' 2017 - 2020

Project: 1917 - 2017 Vlaanderen verwelkomt nabestaanden 

Begunstigde: Westtoer apb

Bedrag: 15.980 euro

Duur: 2017

Voor het belangrijke herdenkingsjaar 2017 wordt door Westtoer een overkoepelend project opgestart ‘1917 Totale oorlog in Vlaanderen’. Het belangrijkste communicatie instrument om het project in de betrokken landen (Australië, Nieuw Zeeland, Canada, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland en Nederland) kenbaar te maken, is een voor sociale media ontworpen promotiefilmpje. De filmpjes eindigen met een warme uitnodiging om Flanders Fields te bezoeken en meer bepaald het graf te gaan bezoeken van de soldaat in kwestie.

Uit het goede contact tussen de researchers en de nakomelingen, is de idee gegroeid om deze mensen uit te nodigen naar Vlaanderen (Flanders Fields) in 2017, 100 jaar nadat de feiten zich hebben voorgedaan. Het is een dankbetuiging aan de nabestaanden en een eerbetoon aan de betrokkenheid van de soldaten 100 jaar geleden. 

Het project bestaat eruit dat voor deze mensen een cultureel herdenkingsprogramma in Flanders Fields wordt opgezet.