Vlaanderen ondertekent Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee

  • 21 januari 2015

Op dinsdag 20 januari 2015 ondertekende Annemie Turtelboom, Vlaams vice-minister-president, het nieuwe Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee. Ze deed dat samen met federaal minister van buitenlandse zaken Didier Reynders, en de minister-president van de regering van de Duitstalige gemeenschap, Oliver Paasch. Voor Nederland en Luxemburg ondertekenden hun resp ambassadeurs in Brussel. Dit gebeurde tijdens het startevenement van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux Unie in het Brusselse Egmontpaleis.

Sinds 1955 bestaat al een “Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad”, die volksvertegenwoordigers uit alle parlementen van de Benelux samenbrengt. Sinds de jaren negentig waren ook leden van het Vlaams Parlement lid. Het verdrag dat nu ondertekend werd, moderniseert de werkwijzen van deze interparlementaire assemblee, in lijn met eerdere aanbevelingen van de parlementsleden zelf. Dit verdrag is ook het sluitstuk van de hervormingen binnen de Benelux die in 2009 werden ingezet met de ondertekening van het Verdrag inzake de Benelux Unie.

De Benelux Interparlementaire Assemblee verrijkt het intergouvernementele besluitvorming-sproces van de Benelux met de nodige politieke stimuli en democratische controle. Het nieuwe verdrag wordt in de komende maanden ter instemming voorgelegd aan het Vlaams Parlement.