Vlaamse steden bevrijd door Polen: herdenking WO II op komst

  • 9 februari 2018

Op 9 februari ondertekenden Secretaris-Generaal Koen Verlaeckt en Poolse Vice-staatssecretaris, Renata Szczęch tijdens de 8ste Gemengde Commissie het nieuwe werkprogramma voor de komende drie jaar. Vlaanderen en Polen werken nu bijna 25 jaar intensief samen.

Het nieuwe werkprogramma concretiseert de verdere samenwerking op het vlak van (hoger) onderwijs, landbouw en visserij, welzijn, volksgezondheid en gezondheidszorg, toerisme, cultuur en sport, leefmilieu, mobiliteit en infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en lokale besturen.

Een bijzonder agendapunt op de Commissie, was de herdenking van de bevrijding van Vlaanderen van de Duitse Nazi-bezetters. En vooral de rol van de 1ste Poolse Pantserdivisie onder leiding van commandant Stanislaw Maczek, bij de bevrijding van onder meer de Vlaamse steden Poperinge, Ieper, Roeselare, Tielt, Gent en Lokeren. Een tentoonstelling over deze Poolse deelname aan de bevrijding wordt nu gezamenlijk voorbereid. De opening is gepland in Warschau in juni 2018. Nadien reist de tentoonstelling naar Gdansk om in 2019 naar Vlaanderen te komen, 75 jaar na het einde van de bezetting.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Polen en Baltische Staten: www.vlaanderen.be/int/warschau

Bekijk hier alle foto's: https://goo.gl/obro8J

© Stadsarchief Tielt