Vlaamse Regering zet hulp verder aan Palestijnse vluchtelingen

  • 9 januari 2015

De Vlaamse Regering heeft voor 2015 opnieuw 150.000 euro vrijgemaakt voor UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Die organisatie zet zich in voor ongeveer 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten. Ze doet dit door de uitbouw van ziekenhuizen, scholen, jeugdhuizen, huisvesting, microfinanciering, enz.

Sinds 2009 draagt de Vlaamse regering structureel bij tot de middelen van deze VN-organisatie. Dergelijke core funding laat toe dat de middelen worden gebruikt voor de algemene werking, en dus niet geoormerkt worden voor specifieke projecten. UNRWA kan op die manier inspelen op de meest acute noden in de regio. 

Met de subsidie wil Vlaanderen de inspanningen van de internationale gemeenschap steunen om het lot te verzachten van de Palestijnse vluchtelingen, die al meer dan een halve eeuw het kind van de rekening zijn in het aanslepende Midden-Oosten-conflict. De Vlaamse Regering vindt dat de Palestijnen recht hebben op een eigen staat via een onderhandelde twee-staten-oplossing.

De Vlaamse Regering geeft op die manier ook uitvoering aan de resolutie van het Vlaams Parlement van 7 januari 2009 over de oorlog in Gaza. Daarin wordt gevraagd dat de Vlaamse regering zich zou aansluiten bij de initiatieven van de Europese Unie. De EU is de op één na grootste donor van het UNRWA.