Vlaamse Regering en Professor Marleen Temmerman: samen voor één strijd

  • 8 juni 2012

In oktober verlaat Vlaams Senator en gerenommeerd professor Marleen Temmerman België voor Genève, waar ze de leiding zal nemen van het Departement voor Reproductieve Gezondheid en Onderzoek (RHR) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Eén van zijn voornaamste programma heeft tot doel de mondiale inspanning op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid te verbeteren, met Vlaanderen als één van zijn belangrijkste sponsors. De benoeming van Vlaams topwetenschapster Temmerman is niet enkel een internationale erkenning voor haar werk, maar geeft haar ook de kans haar baanbrekend werk op het vlak van reproductieve gezondheid en bestrijding van kind- en moedersterfte verder te zetten.

Bekroning van succesvolle carrière

Al haar hele carrière zet Marleen Temmerman zich in voor een betere gezondheidszorg voor kansarme groepen, en voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen. Zowel in het onderzoek, de geneeskunde als de politiek vervulde ze een pioniersrol. De opdracht bij de Wereldgezondheidsorganisatie ligt in het verlengde van dat engagement. Het WGO-programma stimuleert landen over de hele wereld om hun onderzoekscapaciteit uit te bouwen, en in te zetten om de moeder- en kindzorg, de gezinsplanning, en de behandeling van infecties en kankers te verbeteren.

Marleen Temmerman werd gekozen uit 240 kandidaten gezien haar ruime ervaring op het terrein als arts-gynaecologe, wetenschapper en prof, veldwerker in meerdere Afrikaanse landen, maar ook als activiste en politica. Met deze benoeming wordt zij de hoogstgeplaatste Belg werkzaam binnen de Wereldgezondheidsorganisatie.

Vlaanderen en het WHO

Het Departement RHR richt zich op thema’s als het promoten van familieplanning, het verbeteren van gezondheid van moeders en zuigelingen, het voorkomen van onveilige abortus, het controleren van seksueel overdraagbare infecties en tot slot op gender, reproductieve rechten, seksuele gezondheid en adolescentie. Onder dit departement valt het “Speciale Programma voor Onderzoek en Ontwikkeling op vlak van Reproductieve Gezondheid”, met Vlaanderen als vijfde grootste donor en lid van de bestuursraad.

Vlaanderen steunt momenteel belangrijk onderzoekswerk rond zwangerschapsbegeleiding in Mozambique, Malawi en Zuid-Afrika (4,5 miljoen euro over 5 jaar), gecoördineerd door het RHR-departement. Vanaf dit jaar wordt er ook een belangrijke bijdrage van 750.000 euro voor de algemene werking van het Departement gestort. Voor meer informatie over deze steun, raadpleeg de Vlaamse ODA-rapporten op http://iv.vlaanderen.be/publicaties.