Vlaams actieplan

Op basis van de beleidsdocumenten van de Vlaamse Regering en de resoluties van het Vlaams Parlement werd een actieplan opgesteld, een werkdocument dat een overzicht geeft van de verschillende actiepunten per beleidsdomein.

Jaarlijks actualiseert het projectsecretariaat '100 jaar Groote oorlog' dit actieplan en rapporteert aan de Vlaamse Regering. 

 

Buitenlands Beleid

Het departement ondersteunt actief de internationale samenwerking met de prioritaire partners, zoals het Verenigd Koninkrijk en de devolved nations Wales, Schotland en Noord-Ierland, evenals Frankrijk, Duitsland, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland en de Verenigde Staten.

Acties 

Onroerend Erfgoed

De afgelopen jaren heeft het agentschap Onroerend Erfgoed een geïntegreerde strategie voor het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog uitgebouwd.

Acties

Cultuur, Jeugd en Media

Veel cultuurorganisaties organiseren acties rond de herdenking van Wereldoorlog I binnen hun reguliere werking waarvoor ze werkingssubsidies ontvangen van de Vlaamse Gemeenschap. Dat geldt met name voor de cultureel erfgoedorganisaties.

Acties 

Mobiliteit en Openbare Werken

Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) werkt verder aan de genomen  engagementen. Die spitsen zich vooral toe op:

  • het realiseren van een goede en veilige ontsluiting en bereikbaarheid van de WO I-sites in de Westhoek en de realisatie van een optimale verbinding tussen en binnen de West-Vlaamse regio’s;
  • het goed beheren en onderhouden van WO I-gerelateerde sites, monumenten en gedenktekens onder beheer van de entiteiten binnen MOW.

Acties

Economie, Wetenschap en Innovatie

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) werd belast met de wetenschappelijke ondersteuning van het herdenkingsproject en heeft daarvoor in 2012 een wetenschappelijk comité opgericht. Het wetenschappelijk comité werd belast met de inhoudelijke uitdieping en de aansturing van de uitvoering van de projecten binnen het beleidsdomein.

Acties

Toerisme

Vanuit toeristisch oogpunt heeft Vlaanderen de ambitie om dé regio in Europa te worden waar bezoekers het verhaal van de Eerste Wereldoorlog kunnen beleven als een fascinerende geschiedenis met een universeel menselijke boodschap van vrede. De herdenkingsperiode 2014-2018 vormt een sterke hefboom om die ambitie waar te maken.

Acties

Onderwijs en Vorming

De verschillende partners waarmee het Departement Onderwijs en Vorming samenwerkt (Vlaams Instituut voor Archivering, Bijzonder Comité Herinneringseducatie, Oorlog en Vrede in de Westhoek) werken doorlopend verder aan de doelstellingen van het actieplan.

Acties 

Omgeving

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft een aantal initiatieven genomen. Zo neemt VLM het aspect van de Eerste Wereldoorlog mee in de lopende projecten in de Westhoek. Die situeren zich op het niveau van het restaureren en consolideren van oorlogsrelicten en de recreatieve ontsluiting ervan.

Acties

Landbouw en Visserij

Het beleidsdomein Landbouw en Visserij werkt tijdens de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog samen met het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven en de zusterorganisatie Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG).

Acties