Vlaams – Nederlandse Taalraad Begrijpend Lezen opgericht

  • 12 juni 2018

Op 12 juni is tijdens de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Taalunie de Taalraad Begrijpend Lezen opgericht. Aanleiding voor de Taalraad waren de resultaten van het PIRLS-onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het niveau van begrijpend lezen van leerlingen van het vierde leerjaar in Vlaanderen erop achteruit gaat. Vlaanderen en Nederland engageren zich, op voorstel van minister van Onderwijs Hilde Crevits, nu samen om een Actieplan Begrijpend Lezen maken.

Een paar maanden geleden werden de resultaten van het internationaal PIRLS-onderzoek begrijpend lezen voorgesteld. Uit de resultaten blijkt dat 97% van de Vlaamse leerlingen het basisniveau van de eindtermen haalt, maar in internationaal vergelijkend onderzoek met tien jaar geleden daalt het gemiddelde niveau.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits en haar Nederlandse collega Ingrid van Engelshoven besloten daarom de Taalraad Begrijpend Lezen op te richten. Minister van Onderwijs Crevits: “De Taalraad zal 10 leden tellen, experts uit Vlaanderen en Nederland. Zij zullen tegen het einde van het jaar een actieplan begrijpend lezen opmaken. Met dit initiatief willen we het begrijpend lezen de volgende jaren versterken.”

Het Comité van Ministers van de Taalunie bestaat uit de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur. Ze komen twee maal per jaar samen om het beleid van de Nederlandse Taalunie te bepalen.

Departement Onderwijs & Vorming

Taalunie