Versterking van de vrouwenbeweging (Forum Mulher) Mozambique (2013)

Project: het promoten van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes en de strijd tegen geweld tegen vrouwen via het versterken van de vrouwenbeweging in Mozambique

BegunstigdeForum Mulher

Tijdsduur: 2013-2016

Budget: 340.000 euro

De Vlaamse Overheid besloot eind september 2013 bij te dragen tot dit initiatief dat werkt aan de verbetering van de mensenrechten- en gendersituatie in Mozambique.

Het project vertrekt vanuit het strategische plan van de koepelorganisatie “Forum Mulher”. Zowel lokale, als internationale NGO’s  en donoren maken deel uit van deze organisatie.

Het project werkt rond het promoten van de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen en meisjes en de strijd tegen geweld tegen vrouwen via het versterken van de vrouwenbeweging in Mozambique. Meer concreet gaat het over:

  1. de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld tegen vrouwen door de monitoring van de implementatie van de wet rond huiselijk geweld tegen vrouwen
  2. de verbetering van de vrouwenrechten, meer bepaald van het recht op een veilige zwangerschapsonderbreking
  3. een versterking van de organisatie op het vlak van monitoring en evaluatie