Versterken van de EU-reflex

Op 3 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering concreet invulling aan haar voornemen uit het Regeerakkoord 2014-2019 voor een verhoogde EU-reflex binnen de Vlaamse overheid.

De nota “Versterken van de EU-reflex in Vlaanderen” onderscheidt drie actieterreinen, namelijk:

  • prioriteitstelling inzake EU-dossiers door de Vlaamse Regering bij publicatie van het jaarlijkse werkprogramma van de Europese Commissie, 
  • versterkte beleidsbeïnvloeding 
  • explicitering van de afspraken inzake EU-omzetting van EU-recht naar Vlaams recht

Wat de beleidsbeïnvloeding betreft, is het uitgangspunt om  zoveel mogelijk te wegen op het EU beleid. De aanpassing van het huidige samenwerkingsakkoord tussen de Belgische overheden over Europese vertegenwoordiging en standpuntbepaling binnen de Raad van Ministers van 1994 aan de politieke realiteit én verdere kwantitatieve en kwalitatieve uitbouw van de Afvaardiging van de Vlaamse Regering (AAVR) bij de EU worden hierbij als noodzakelijk gezien. De Vlaamse Regering wil de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering verder versterken om de Vlaamse EU-belangen in discussies op intra-Belgisch en EU-niveau op een efficiënte en effectieve wijze in te brengen .

Nota pdf bestand20150707_Nota Versterken van de EU-reflex in Vlaanderen (390 kB)