Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

Korte inhoud: Dit Verdrag vult de lacunes aan in de bestaande verdragen inzake terrorismebestrijding door het strafbaar stellen van de handelingen die meestal voorafgaand aan de terroristische daad zelf worden gepleegd. Het Verdrag definieert geen nieuwe terroristische misdrijven, maar verwijst naar tien in de bijlage opgesomde verdragen inzake de bestrijding van terrorisme.

Ondertekening: 16/05/2005

Bekrachtiging en afkondiging: 15/03/2019

Bekendmaking decreet in Staatsblad: 03/04/2019

pdf bestand1217_Nederlandse vertaling.pdf (247 kB)

pdf bestand1217_Verdrag in het Engels.pdf (163 kB)

pdf bestand1217_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (187 kB)

pdf bestand1217_Advies van de Raad van State.pdf (99 kB)

pdf bestand1217_Decreet.pdf (242 kB)