Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik

Korte inhoud: Het verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik betekent een belangrijke stap in het voorkomen van seksuele misdrijven tegenover kinderen, in het vervolgen van de daders en in de bescherming van de slachtoffers.

Ondertekening: 25/10/2007

Bekrachtiging en afkondiging: 12/02/2010

Publicatie decreet in Staatsblad: 04/03/2010

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/06/2013

Internationale ratificatie: 08/03/2013

Inwerkingtreding: 01/07/2013

pdf bestand781_Nederlandse vertaling.pdf (209 kB)

pdf bestand781_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (3.01 MB)

pdf bestand781_Text of the agreement in English.pdf (186 kB)

pdf bestand781_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (6.49 MB)

pdf bestand781_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (32 kB)

pdf bestand781_Advies van de Vlaamse Jeugdraad.pdf (22 kB)

pdf bestand781_Advies van de Raad van State.pdf (169 kB)

pdf bestand781_Advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media SARC.pdf (18 kB)

pdf bestand781_Advies van de Vlaamse Onderwijsraad VLOR.pdf (199 kB)

pdf bestand781_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (248 kB)

pdf bestand781_Decreet.pdf (98 kB)