Verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herzien)

Korte inhoud: Het Europese verdrag van 1992 inzake de cinematografische coproductie (ETS 147) was toe aan herziening. Het doel van het herziene verdrag (ETS 220) is een juridisch en financieel kader te bieden voor de coproductie van films met minstens 3 coproducenten, gevestigd in 3 verschillende landen die partij zijn bij het verdrag. Dit verdrag kan ook worden gebruikt als een bilateraal kader bij het ontbreken van een specifiek coproductie-verdrag tussen twee partijen.

Ondertekening: 28/08/2017

Bekrachtiging en afkondiging: 29/06/2018

Publicatie decreet in Staatsblad: 26/07/2018

pdf bestand1193_Agreement in English.pdf (148 kB)

pdf bestand1193_Nederlandse vertaling.pdf (308 kB)

pdf bestand1193_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (216 kB)

pdf bestand1193_Advies SERV.PDF (301 kB)

pdf bestand1193_Advies Raad van State.pdf (147 kB)

pdf bestand1193_Decreet.pdf (245 kB)