Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden

Korte inhoud: Het Aarhusverdrag is het eerste internationaal juridisch instrument dat nadere invulling geeft aan het beginsel 10 van de Verklaring van Rio, die in 1992 werd aangenomen in het kader van de VN Conferentie Milieu & Ontwikkeling.

Ondertekening: 25/06/1998

Bekrachtiging en afkondiging: 06/12/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 07/01/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 24/04/2003

Internationale ratificatie: 21/01/2003

Inwerkingtreding: 21/04/2003

pdf bestand370_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (306 kB)

pdf bestand370_Akte in het Frans.pdf (352 kB)

pdf bestand370_Agreement in English.pdf (270 kB)

pdf bestand370_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (299 kB)

pdf bestand370_Advies van de SERV.pdf (86 kB)

pdf bestand370_Advies van de MiNa-Raad.pdf (134 kB)

pdf bestand370_Advies van de Raad van State.pdf (98 kB)

pdf bestand370_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (262 kB)

pdf bestand370_Decreet.pdf (123 kB)