Verdrag tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België

Korte inhoud: De as van de oude Grensleie vormt de grillige staatsgrens tussen Frankrijk en België. Tussen Deûlémont en Menen is ze ook een schakel in het traject van de internationale binnenvaartverbinding Seine-Schelde. De realisatie beoogt het creëren van een moderne waterwegverbinding op groot gabarit tussen het Seine- en het Scheldebekken en de Noordzeehavens. In concreto betekent dit dat deze verbinding geschikt wordt gemaakt voor vervoer van scheepsladingen tot 4.500 ton en duwkonvooien of schepen waarin vrachtcontainers tot drie hoog gestapeld zijn. Op die manier zal een performante en multimodale transportverbinding ontstaan tussen twee van Europa’s belangrijkste industriële en demografische regio’s. Dit project is een belangrijk onderdeel van de binnenvaartprojecten op het kernnetwerk van de TEN-T-corridor Noordzee-Middellandse Zee, waarvoor er in het kader van de Connecting Europe Facility een belangrijke EU-cofinanciering is voorzien.

Ondertekening: 19/11/2018

Bekrachtiging en afkondiging: 03/05/2019

Publicatie decreet in Staatsblad: 28/05/2019

Publicatie tekst in Staatsblad: 26/11/2021

Inwerkingtreding: 27/07/2021

pdf bestand1211_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (6.18 MB)

pdf bestand1211_Ondertekende akte in het Frans.pdf (6.02 MB)

pdf bestand1211_Advies van de Mobiliteitsraad.pdf (43 kB)

pdf bestand1211_Advies van de Raad van State.pdf (172 kB)

pdf bestand1211_Decreet.pdf (88 kB)