Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens

Korte inhoud: Het verdrag beoogt zowel de algehele en definitieve uitschakeling van een volledige categorie van massavernietigingswapens, als ook het verhinderen van elke mogelijkheid chemische wapens te vervaardigen en te verwerven. Dit gebeurt door middel van een intensief verificatiesysteem dat zowel militaire inrichtingen als de chemische industrie omvat.

Ondertekening: 13/01/1993

Bekrachtiging en afkondiging: 24/10/1996

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/11/2016

Publicatie tekst in Staatsblad: 06/06/1997

Internationale ratificatie: 27/01/1997

Inwerkingtreding: 29/04/1997

pdf bestand220_Vertaling van de akte en bijlagen in het Nederlands.pdf (1.62 MB)

pdf bestand220_Akte en bijlage in het Frans.pdf (2.51 MB)

pdf bestand220_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (426 kB)

pdf bestand220_Advies van de Raad van State.pdf (43 kB)

pdf bestand220_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (530 kB)

pdf bestand220_Decreet.pdf (56 kB)