Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden (ETS 127)

Korte inhoud: Een staat of deelstaat kan zijn eigen belastingstelsel niet meer beheren zonder inlichtingen van andere staten. Er is nood aan instrumenten die voor alle staten in dezelfde regels, rechten en verplichtingen voorzien en op die manier onderling vertrouwen kunnen wekken.

Ondertekening: 07/02/1992

Bekrachtiging en afkondiging: 26/10/2012

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/11/2012

Inwerkingtreding: 01/12/2000

pdf bestand967_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (108 kB)

pdf bestand967_Akte in het Engels.pdf (141 kB)

pdf bestand967_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (173 kB)

pdf bestand967_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (118 kB)

pdf bestand967_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (484 kB)

pdf bestand967_Advies van de Raad van State.pdf (521 kB)

pdf bestand967_Decreet.pdf (41 kB)