Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Korte inhoud: Het verdrag wil ervoor zorgen dat personen met een handicap het volledige en gelijke genot hebben van alle mensenrechten.

Ondertekening: 30/03/2007

Bekrachtiging en afkondiging: 08/05/2009

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/08/2009

Publicatie tekst in Staatsblad: 22/07/2009

Internationale ratificatie: 02/07/2009

Inwerkingtreding: 01/08/2009

pdf bestand746_Nederlandse vertaling van het verdrag.pdf (136 kB)

pdf bestand746_Verdrag in het Frans.pdf (533 kB)

pdf bestand746_Agreement in English.pdf (7.62 MB)

pdf bestand746_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (636 kB)

pdf bestand746_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (79 kB)

pdf bestand746_Advies van de Raad van State.pdf (17 kB)

pdf bestand746_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (146 kB)

pdf bestand746_Decreet.pdf (106 kB)