Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen

Korte inhoud: Dit Verdrag van Helsinki heeft tot doel de gezondheid van de mens en van het milieu te beschermen tegen industriële ongevallen die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben, en een actieve internationale samenwerking tussen Verdragssluitende Partijen voor, tijdens en na zulke ongevallen te bevorderen.

Ondertekening: 18/03/1992

Bekrachtiging en afkondiging: 01/03/2002

Publicatie decreet in Staatsblad: 12/04/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 01/06/2006

Internationale ratificatie: 06/04/2006

Inwerkingtreding: 05/07/2006

pdf bestand289_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (330 kB)

pdf bestand289_Ondertekende akte in het Frans.pdf (319 kB)

pdf bestand289_Agreement in English.pdf (255 kB)

pdf bestand289_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (64 kB)

pdf bestand289_Advies van de Raad van State.pdf (108 kB)

pdf bestand289_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (239 kB)

pdf bestand289_Decreet.pdf (103 kB)