Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu van de Noord-oostelijke Atlantische Oceaan (OSPAR)

Korte inhoud: Het verdrag heeft als doel door internationale samenwerking het maritieme milieu in de noordoostelijke Atlantische Oceaan inclusief de Noordzee te beschermen.

Ondertekening: 03/11/1992

Bekrachtiging en afkondiging: 19/04/1995

Publicatie decreet in Belgisch Staatsblad: 04/10/1995

Publicatie tekst in Belgisch Staatsblad: 31/01/1998

Internationale ratificatie: 06/09/1996

Inwerkingtreding: 06/10/1996

pdf bestand47_Nederlandse vertaling.pdf (298 kB)

pdf bestand47_Overeenkomst in het Engels.pdf (360 kB)

pdf bestand47_Bijbehorende teksten.pdf (52 kB)

pdf bestand47_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (84 kB)

pdf bestand47_Advies Raad van State.pdf (25 kB)

pdf bestand47_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (53 kB)

pdf bestand47_Decreet.pdf (35 kB)