Verdrag inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict

Korte inhoud: Het schrijft voor dat culturele goederen alleen kunnen worden aangevallen als de “militaire noodzaak dit gebiedend vereist”, zonder deze uitzondering te definiëren.

Ondertekening: 14/05/1954

Publicatie tekst in Staatsblad: 16/11/1960

Internationale ratificatie: 16/09/1960

Inwerkingtreding: 16/12/1960

pdf bestand691_Akte in het Frans en de Nederlandse vertaling.pdf (654 kB)

pdf bestand691_Nederlandse vertaling van het verdrag, het reglement, het protocol, de slotakte en de resoluties.pdf (416 kB)