Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

Korte inhoud: Verdrag van Helsinki inzake bescherming en gebruik grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren

Ondertekening: 17/03/1992

Bekrachtiging en afkondiging: 08/07/1996

Publicatie decreet in Staatsblad: 13/08/1996

Publicatie tekst in Staatsblad: 16/12/2000

Internationale ratificatie: 08/11/2000

Inwerkingtreding: 06/02/2001

pdf bestand56_Nederlandse vertaling.pdf (252 kB)

pdf bestand56_Overeenkomst in het Engels.pdf (43 kB)

pdf bestand56_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (314 kB)

pdf bestand56_Advies Raad van State.pdf (21 kB)

pdf bestand56_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (76 kB)

pdf bestand56_Decreet.pdf (289 kB)

pdf bestand56_Bericht van ratificatie.pdf (26 kB)