Verdrag inzake clustermunitie

Korte inhoud: De basis van het verdrag is een onmiddellijke en onvoorwaardelijke uitbanning van clustermunitie. België speelt een hoofdrol in de strijd tegen clustermunitie. Het was de eerste staat ter wereld die een eigen verbod uitvaardigde en die de financieringsstromen naar producenten van clustermunitie aanbanden wilde leggen.

Ondertekening: 03/12/2008

Bekrachtiging en afkondiging: 08/05/2009

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/08/2009

Publicatie tekst in Staatsblad: 05/03/2010

Internationale ratificatie: 22/12/2009

Inwerkingtreding: 01/08/2010

pdf bestand817_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (82 kB)

pdf bestand817_Agreement in English.pdf (1.24 MB)

pdf bestand817_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (593 kB)

pdf bestand817_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (471 kB)

pdf bestand817_Advies van de Raad van State.pdf (27 kB)

pdf bestand817_Decreet.pdf (59 kB)