Verdrag betreffende de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie

Korte inhoud: Toetredingsverdrag van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden tot de EU

Ondertekening: 24/06/1994

Bekrachtiging en afkondiging: 21/12/1994

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/03/1995

Publicatie tekst in Staatsblad: 30/09/1995

Internationale ratificatie: 29/12/1994

Inwerkingtreding: 01/01/1995

pdf bestand333_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (9.11 MB)

pdf bestand333_Procesverbaal van ondertekening.pdf (260 kB)

pdf bestand333_Agreement in English.pdf (28.56 MB)

pdf bestand333_Memorie van Toelichting.pdf (268 kB)

pdf bestand333_Advies van de Raad van State.pdf (33 kB)

pdf bestand333_Decreet.pdf (257 kB)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=OJ:C:1994:241:TOC