Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank

Korte inhoud: De Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB) heeft als doel het bevorderen van duurzame economische groei, het creëren van welvaaer, verbeteren van infrastructuur en het bevorderen van regionale samenwerking.

Ondertekening: 29 juni 2015

pdf bestand1209_Akte in het Nederlands.pdf (445 kB)

pdf bestand1209_Agreement in English.pdf (342 kB)

pdf bestand1209_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (188 kB)