Update – sancties Rusland en Wit-Rusland n.a.v. militaire invasie in Oekraïne

VAN TOEPASSING VANAF 26 FEBRUARI 2022, 0h00 (RUSLAND) en 2 MAART 2022, 0h00 (WIT-RUSLAND).

Op 25 februari 2022 nam de Europese Unie een nieuw pakket van sancties tegen Rusland aan. Deze reactie kwam er na de militaire agressie van Rusland in Oekraïne. Dit pakket omvat onder meer een aanzienlijke uitbreiding van de controles en verboden op de handel in dual use goederen, maar viseert ook aan dual use gerelateerde goederen. Het gaat daarbij om goederen die niet onder de reguliere dual use verordening gecontroleerd worden.

Sinds 2014 waren transacties betreffende civiele vuurwapens en goederen, opgenomen op de EU militaire lijst, reeds verboden via Besluit 2014/512/GBVB. Deze situatie wijzigt uiteraard niet.

Verordening (EU) 2022/328 van de Raad van 25 februari 2022 wijzigt de reeds bestaande beperkende maatregelen op Rusland vervat in Verordening (EU) 833/2014. Deze verordening treedt in werking op 26 februari 2022.

Op 2 maart 2022 nam de Europese Unie bijkomende sancties aan ten aanzien van Wit-Rusland wegens de betrokkenheid bij de militaire invasie van Rusland in Oekraïne. Deze sancties stellen wat betreft de uitvoer van militaire goederen, vuurwapens, dual use goederen en aan dual use gerelateerde goederen gelijk aan de maatregelen ten aanzien van Rusland.

Meer gedetailleerde informatie over de geviseerde goederen, alsook de technische details vindt u op onze sanctiepagina.

-

Op 23 februari nam de Europese Unie een nieuw pakket van sancties tegen Rusland aan. Het nieuwe pakket omvat onder meer sancties tegen personen en entiteiten, financiële maatregelen en beperkingen op handel met de niet door de regering gecontroleerde gebieden Loehansk en Donetsk. De meest recente informatie vindt u terug op de website van de Raad van de Europese Unie.

Gezien de ontwikkelingen in de nacht van 23 op 24 februari beslist de minister-president Jambon om als tijdelijke maatregel alle lopende vergunningen voor bestemmingsland of land van eindgebruik Rusland met onmiddellijke ingang te schorsen. Deze maatregel is tijdelijk van aard en zal dagelijks worden geëvalueerd in het licht van de feitelijke ontwikkelingen.

Voor niet-vergunningsplichtige transacties vraagt de dienst Controle Strategische Goederen waakzaamheid. Op basis van artikel 4 van Verordening 821/2021 (de “dual-useverordening”) samengelezen met de actuele Rusland-sancties (Verordening 833/2014, zoals gewijzigd) rust op elke individuele uitvoer naar Rusland die als eindgebruik mogelijk defensiegerelateerde productie, ontwikkeling of onderhoud heeft, een catch-all vergunningsplicht. Deze transacties mogen dus niet plaatsvinden zonder een vergunning van de dienst Controle Strategische Goederen.