UNICEF - VN kinderfonds

UNICEF is het kinderfonds van de Verenigde Naties. UNICEF wil wereldwijd de toestand waarin kinderen leven verbeteren en hun rechten promoten. In ontwikkelingslanden zet UNICEF ontwikkelingsprogramma’s op en wanneer nodig noodhulpoperaties. 

Om een structurelere bijdrage te leveren aan de rechten van het kind op wereldvlak heeft de Vlaamse Regering in 2011 gekozen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met UNICEF. Jaarlijks draagt de Vlaamse regering 750.000 euro bij aan de werking van UNICEF. Hiervan gaat één derde naar de algemene werking van UNICEF en de overige 500.000 euro worden besteed aan kinderbeschermingsprogramma’s in Malawi en Mozambique. Door in te zetten op deze thematische prioriteit van UNICEF wil Vlaanderen zijn steentje bijdragen voor de problematiek van gedwongen kindhuwelijken die veel voorkomt in zuidelijk Afrika.