Uniale vergunning

Opgelet

Indien u beroep wenst te doen op het gebruik van een uniale algemene uitvoervergunning, dient u zich eerst te registreren bij de dienst Controle Strategische Goederen. Dit betekent dat u per post een schrijven overmaakt aan de dienst Controle Strategische Goederen waarin u duidelijk stelt welke uniale uitvoervergunning u wenst te gebruiken. Dit schrijven richt u aan:

Dienst Controle Strategische Goederen
Tav dhr Michael Peeters, diensthoofd
Havenlaan 88 bus 80
1000 Brussel

of in pdf. formaat aan:

csg@buza.vlaanderen

In uw vraag tot registratie vermeldt u duidelijk de volledige officiële naam en het adres van de onderneming, het ondernemingsnummer, waar nodig een correspondentieadres, en een verantwoordelijke contactpersoon.

Vervolgens zal u een document worden bezorgd dat de registratie bevestigt en de geldende gebruiksvoorwaarden nogmaals toelicht. De geldige gebruiksvoorwaarden vindt u echter steeds in de meest actuele versie van bijlage II van Verordening (EG) nr. 428/2009 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand.

De huidge geldende tekst van Verordening (EG) nr. 428/2009 bevat in Bijlage II zes uniale algemene uitvoervergunningen in het EU-systeem voor controle op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik. Dit zijn Europese uitvoervergunningen die u kan gebruiken voor uw uitvoer in plaats van een individuele of globale uitvoervergunning. Dit blijven wel uitvoervergunningen. Een exporteur moet dus aan alle verplichtingen onder Verordening 428/2009 voldoen in het licht van deze transacties. Gebruik van deze vergunningen zonder voorafgaande registratie; tegen de algemene voorschriften van de verordening; of tegen de voorwaarden van de uniale vergunning, komt neer op een overtreding van de individuele vergunningsplicht.

Hieronder vindt u een overzicht van de beschikbare vergunningen waarvoor u zich kan laten registreren voor gebruik (opgelet: de aangeboden pdf-documenten kunnen verschillende van de meest actuele versie van Bijlage II):

pdf bestandEU001 – Uitvoer naar Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) en de Vere (100 kB)

Omvat de meeste in bijlage I vermelde producten (maar met verschillende uitzonderingen die vermeld staan in de vergunning; voor een specifieke lijst van producten die onder deze vergunning vallen verwijzen we naar de wetgeving).

Staat de uitvoer toe naar Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland (met inbegrip van Liechtenstein) en de Verenigde Staten.

pdf bestandEU002 – Uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik naar bepaalde bestemmingen (105 kB)

Omvat verschillende producten die gecontroleerd worden onder het akkoord van Wassenaar (voor een specifieke lijst van producten die onder deze vergunning vallen verwijzen we naar de wetgeving).

Staat de uitvoer toe naar 6 bestemmingen: Argentinië, Kroatië, IJsland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Turkije.

pdf bestandEU003 – Uitvoer na reparatie / vervanging (105 kB)

Omvat de meeste in bijlage I vermelde producten (maar met verschillende uitzonderingen die vermeld staan in de vergunning; voor een specifieke lijst van producten die onder deze vergunning vallen verwijzen we naar de wetgeving). Betreft de uitvoer na reparatie/vervanging van producten die onder deze vergunning vallen, waarbij de betrokken producten oorspronkelijk met een geldige vergunning uit de EU werden uitgevoerd en daarna opnieuw in de Europese Unie werden ingevoerd met het oog op onderhoud, reparatie of vervanging.

Staat de uitvoer toe naar 24 bestemmingen: Albanië, Argentinië, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Chili, China (met inbegrip van Hongkong en Macau), Kroatië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Franse overzeese gebieden, IJsland, India, Kazachstan, Mexico, Montenegro, Marokko, Rusland, Servië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tunesië, Turkije, Oekraïne, de Verenigde Arabische Emiraten.

pdf bestandEU004 – Tijdelijke uitvoer voor tentoonstelling of beurs (105 kB)

Omvat de meeste in bijlage I vermelde producten (maar met verschillende uitzonderingen die vermeld staan in de vergunning; voor een specifieke lijst van producten die onder deze vergunning vallen verwijzen we naar de wetgeving). De vergunning bevat verschillende heel specifieke gebruiksvoorwaarden.

Staat de uitvoer toe naar 24 bestemmingen: Albanië, Argentinië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Chili, China (met inbegrip van Hongkong en Macau), de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Franse overzeese gebieden, IJsland, India, Kazachstan, Mexico, Montenegro, Marokko, Rusland, Servië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tunesië, Turkije, Oekraïne, de Verenigde Arabische Emiraten.

pdf bestandEU005 – Telecommunicatie (99 kB)

Omvat sommige onder categorie 5, deel 1 vermelde producten (voor een specifieke lijst van producten die onder deze vergunning vallen verwijzen we naar de wetgeving).

Staat de uitvoer toe naar 9 bestemmingen: Argentinië, China (met inbegrip van Hongkong en Macau), Kroatië, India, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Turkije, Oekraïne.

pdf bestandEU006 – Chemicaliën (109 kB)

Omvat verschillende onder categorieën 1C350, 1C450.a. en 1C450.b vermelde producten (voor een specifieke lijst van producten die onder deze vergunning vallen verwijzen we naar de wetgeving).

Staat de uitvoer toe naar 6 bestemmingen: Argentinië, Kroatië, IJsland, Zuid-Korea, Turkije en Oekraïne.

Lees de volledige tekst van de Verordening

 

A Posteriori rapportering

Een belangrijk voordeel van het gebruik van uniale vergunningen is dat exporteurs voor de betreffende export geen individuele vergunning meer hoeft  aan te vragen.
Aangezien er bij deze exporten geen controle vooraf gebeurt op de eindgebruiker, is er een controle na eindgebruik voorzien.
Deze controle vindt plaats op basis van een jaarlijkse rapportering door de exporteur via een xlsx bestandSjabloon rapportering uniale vergunning (25 kB)  dat door de dienst Controle Strategische Goederen wordt ter beschikking gesteld.
Het overzicht bevat, overeenkomstig de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014, de volgende elementen:

 

  1. de beschrijving van de producten voor tweeërlei gebruik met verwijzing naar het subcategorienummer, vermeld in bijlage I van verordening 428/2009;
  2. de waarde en de hoeveelheid van de uitgevoerde producten voor tweeërlei gebruik;
  3. de data van de verrichte uitvoer;
  4. de naam en het adres van de exporteur en van de bestemmeling;
  5. als die gegevens bekend zijn, het eindgebruik en de naam en het adres van de eindgebruiker van de producten voor tweeërlei gebruik.”


De exporteur bezorgt de bevoegde dienst jaarlijks en uiterlijk op 31 januari een overzicht van de uitvoer onder de uniale algemene uitvoervergunning van het voorbije kalenderjaar.