Uniale vergunning

In de bijlage II van verordening (EG) nr. 2021/821 heeft de EU reeds een aantal vergunningen, i.e. uniale vergunningen, voorzien voor uitvoer van een selectie vergunningsplichtige dual use goederen naar een aantal landen, vaak met een specifiek voorgeschreven oogmerk/eindgebruik. 

Verplichte voorafgaande registratie

Om gebruik te maken van één of meerdere van deze uniale vergunningen, dient u zich voorafgaand te registreren bij onze dienst. Dit kan via het Digitaal Loket

Deze aanvragen vereisen geen verdere analyse van onze dienst wat maakt dat dit een zeer snelle procedure is. 
Er is wel een jaarlijkse rapporteringsplicht verbonden aan deze registratie.

Rapporteringsplicht

Er is een jaarlijkse rapporteringsplicht verbonden aan de registratie voor het gebruik van een Uniale uitvoervergunning. Deze rapportering gebeurt per kalenderjaar via het Digitaal Loket en dit uiterlijk 31 januari van het jaar volgend op de rapporteringsperiode.

Beknopt overzicht Uniale uitvoervergunningen

Uniale  EU001: uitvoer naar een aantal bevriende landen (opgelet: een aantal dual use goederen worden uitgesloten van deze uniale vergunning).

Uniale EU002: uitvoer van een beperkte groep dual use goederen naar een beperkt aantal landen.

Uniale EU003: uitvoer na herstelling of reparatie naar een beperkt aantal landen (opgelet: een aantal dual use goederen worden uitgesloten van deze uniale vergunning).

Uniale EU004: tijdelijke uitvoer naar een beperkt aantal landen voor tentoonstelling of beurs.

Uniale EU005: telecommunicatie naar een beperkt aantal landen (opgelet: betreft slechts een beperkte groep dual use goederen).

Uniale EU006: chemicaliën naar een beperkt aantal landen (opgelet: betreft slechts een beperkte groep dual use goederen).

Voor een volledig overzicht van alle toepassingsvoorwaarden verbonden aan elke Uniale uitvoervergunning dient u steeds de meest actuele versie van de Verordening (EG) nr. 2021/821 te raadplegen.