Unesco stelt resultaten van Syrisch cultureel erfgoed project voor

  • 28 juni 2017

Op 27 juni stelde Unesco het project “Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage” voor in het Errerahuis in Brussel. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie, Oostenrijk en Vlaanderen.

Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië is veel kostbaar erfgoed volledig of gedeeltelijk verloren gegaan. Denk maar aan de verwoestingen in Aleppo of Palmyra Ook in andere landen zoals Afghanistan, Irak en Mali, wordt doelbewust werelderfgoed vernietigd om zo het sociale weefsel binnen de lokale gemeenschap te beschadigen. Met het initiatief #United4Heritage wil Unesco meer ruchtbaarheid geven aan deze problematiek, maar ook werken aan de bescherming en wederopbouw van dit uniek erfgoed.

Dr Cristina Menegazzi, projectleider van “Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage”, presenteerde het project waarbij men zo snel mogelijk de schade aan het Syrisch erfgoed in kaart brengt en indien mogelijk de eerste noodherstellingen start. Ook het informeren en sensibiliseren van kunsthandelaars en musea over ontvreemde stukken hoort bij het project.

Koen Verlaeckt , Secretaris-generaal van het Departement Buitenlandse Zaken en gastheer van de avond, wees in zijn toespraak op het grote belang dat de Vlaamse Regering hecht aan culturele diplomatie en de bescherming van bedreigd materieel en immaterieel erfgoed. Tijdens het panelgesprek werd ook de nieuwe Unesco-brochure “Heritage in Danger” voorgesteld. Unesco gaat in deze brochure dieper in op het beleid en de aanpak om deze culturele rampen te bestrijden.

Safeguarding Syrian Cultural Heritage

#Unite4Heritage