Under construction: Flemish-Palestinian connections

  • 19 februari 2018

Op 16 februari werd in Gent het officiële startschot gegeven van Under Construction: Flemish Palestinian Connections. Minister-president Bourgeois stelde voor dit initiatief € 150.000 ter beschikking. In mei verhuist het festival met ongeveer dezelfde producties naar Ramallah.

Under Construction is een cultureel festival met een uitgebreid aanbod aan theater, film, muziek en debat, opgevoerd door een nieuwe generatie Vlaamse en Palestijnse kunstenaars. In plaats van in te zoemen op verschillen en afstand, legt Under Construction de focus op dialoog en de nood aan samenwerking. Vlaanderen wil met dit project bijdragen tot een betere internationale verstandhouding en begrip voor de Palestijnse kwestie.

De realisatie van het project werd toevertrouwd aan de Vlaamse vzw Connexion en de Palestijnse A.M. Qattan Foundation. Mahmoud Abu Hashash, directeur kunst en cultuur van de A.M. Qattan Foundation riep tijdens zijn toespraak op de openingsavond op tot meer samenwerking tussen het Vlaamse en Palestijnse volk: “It is a first peak of many collaborations, a result of investing in Palestinian makers. Art and culture inject hope into a society.”

Verschillende Gentse culturele spelers, zoals de Vooruit, Design Museum en de Minardschouwburg stapten mee in het project. 

Het Under Construction festival loopt van 16-25 februari in Gent en van 2 tot 11 mei in Ramallah.

Meer info

Under Construction Festival

www.mo.be/interview/palestijnen-under-construction

De Morgen - Cultuur