UNAIDS

Sinds zijn ontstaan in 1996, onder inspiratie van o.m. de Vlaming Peter Piot, coördineert het Gezamenlijke VN-programma voor de strijd tegen hiv en aids (UNAIDS), de inspanningen van 11 verschillende VN-organisaties (UNHCR, Unicef, UNDP, UNFPA, UNODC, ILO, UNESCO, WFP, WHO, UNWOMEN en de Wereldbank). Aids vormt nog steeds de voornaamste doodsoorzaak voor adolescenten in Afrika en de tweede doodsoorzaak op wereldvlak. Ondanks veel vooruitgang op het vlak van levensreddende behandeling, is preventie nog steeds de enige duurzame manier om deze strijd echt te kunnen winnen.

UNAIDS beschouwt hiv en aids niet als een uitsluitend gezondheidsprobleem maar ook als een sociaal fenomeen. UNAIDS pleit resoluut voor een aanpak die verschillende sectoren zoals onderwijs, justitie, industrie, landbouw, enz. betrekt. Ook bepleit het een rigoureuze mensenrechtenaanpak. Mensen met hiv en aids of met verhoogd risico op besmetting zoals sekswerkers of druggebruikers, moeten meer en rechtstreeks betrokken worden bij de beleidsvorming. En tenslotte zet UNAIDS in op preventie.

Vlaanderen stort jaarlijks 750.000 euro aan het programma. Eén derde gaat naar de ondersteuning van de algemene werking van het Secretariaat in Genève. Twee derde gaat naar ondersteuning van de 8 meest door hiv getroffen landen in Subsahara-Afrika.  Vlaanderen is consequent aanwezig binnen de raad van bestuur van UNAIDS.

Met deze steun draagt Vlaanderen bij tot een betere seksuele en reproductieve gezondheid in de concentratieregio voor ontwikkelingssamenwerking, Zuidelijk-Afrika, en aan de promotie van mensenrechten in deze regio en wereldwijd.