Uitvoer militaire goederen algemeen

Uitvoer naar een land buiten de EU

Kies de optie "Uitvoer militaire goederen" als u defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal of ordehandhavingsmateriaal tijdelijk of definitief wilt uitvoeren naar een land buiten de EU.

Overbrenging naar een andere lidstaat van de EU

Kies de optie "Overbrenging naar een andere lidstaat van de EU” als u defensiegerelateerde producten wilt overbrengen naar een andere lidstaat van de EU.

Zoals toegelicht in de algemene sectie “Militaire goederen”  is voor de overbrenging van ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal geen vergunning vereist, tenzij het gaat over goederen waarvan de overbrenging verboden is. Daarover vindt u meer in de sectie “Wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn”.