Uitvoer civiele vuurwapens algemeen

Uitvoer naar een land buiten de Europese Unie

Definitieve uitvoer

Kies de optie "Uitvoer civiele vuurwapens" als u civiele vuurwapens, onderdelen of munitie definitief wilt uitvoeren naar een land buiten de Europese Unie.

Tijdelijke uitvoer voor verifieerbare legale doeleinden

Kies de optie "Uitvoer civiele vuurwapens"  als u houder bent van een Europese Vuurwapenpas of een erkenning als wapenhandelaar, en als u civiele vuurwapens, onderdelen of munitie tijdelijk wilt uitvoeren naar een land buiten de Europese Unie voor een van de volgende doeleinden:

 • jaag- of schietsportactiviteiten;
 • demonstratie;
 • expositie zonder verkoop;
 • onderhoud;
 • evaluatie;
 • herstelling
 • tijdelijke opslag.

Als u geen Europese Vuurwapenpas of een erkenning als wapenhandelaar hebt, of als u civiele vuurwapens, onderdelen of munitie tijdelijk wilt uitvoeren voor andere doeleinden, moet u de gewone vergunningsprocedure volgen.

Overbrenging binnen de EU

Definitieve overbrenging binnen de EU

Kies de optie "Overbrenging civiel vuurwapen naar EULS" als u civiele vuurwapens, onderdelen of munitie definitief wilt overbrengen vanuit het Vlaamse Gewest naar een andere EU-lidstaat.

Tijdelijke overbrenging voor verifieerbare legale doeleinden

Kies de optie "Overbrenging civiel vuurwapen naar EULS" als u houder bent van een Europese Vuurwapenpas of een erkenning als wapenhandelaar en u civiele vuurwapens, onderdelen of munitie tijdelijk wilt overbrengen vanuit het Vlaamse Gewest naar een andere EU-lidstaat voor een van de volgende doeleinden:

 • jaag- of schietsportactiviteiten;
 • demonstratie;
 • expositie zonder verkoop;
 • onderhoud;
 • evaluatie;
 • herstelling.

Als u geen Europese Vuurwapenpas of een erkenning als wapenhandelaar hebt, of als u civiele vuurwapens, onderdelen of munitie tijdelijk wilt overbrengen voor andere doeleinden, moet u de gewone vergunningsprocedure volgen.

Overbrenging door erkende wapenhandelaar naar andere wapenhandelaar in andere EU-lidstaat

Kies de optie "Overbrenging civiel vuurwapen naar EULS" als u houder bent van een erkenning als wapenhandelaar en civiele vuurwapens, onderdelen of munitie wilt overbrengen naar een andere wapenhandelaar in een andere lidstaat van de EU.