Uitdagingen voor de landbouw in de Lage Landen

  • 5 juli 2018

Minister Schauvliege en een uitgebreide delegatie uit de landbouwsector brachten op 5 juli een werkbezoek aan Nederland dat volledig in het teken van landbouw stond. Naast gesprekken met haar Nederlandse ambtgenoten, bezocht de minister ook het Wageningen Plant Research en enkele proefbedrijven.

De minister ontmoette haar Nederlandse ambtgenoot, Carola Schouten in Den Bosch. Ze bespraken de voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuw Gezamenlijk Landbouwbeleid na 2020. Maar eveneens het mestbeleid en de visserij kwamen aan bod. Beide ministers besloten ook om een aantal landbouwthema’s op de agenda te plaatsen van de Vlaams-Nederlandse Top die zal plaatsen in november 2018.

Op het onderzoekscentrum Vredepeel, onderdeel van de universiteit van Wageningen, kreeg de Vlaamse delegatie een uiteenzetting en rondleiding over het gevoerde onderzoek naar akkerbouw, groene ruimte en vollegrondgroenten. De dag sloot af met een bezoek aan een varkensbedrijf voor intensieve veeteelt.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland