Tweede Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, gewijzigd door protocol